Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

La teua opinió compta. Museu de les Ciències

(This question is mandatory)

Indique el seu nivell de satisfacció amb l'experiència viscuda en el Museu en una escala de l' 1 a el  5 sent 1 Molt insatisfet i 5 Molt Satisfet.

(This question is mandatory)

Amb quina probabilitat recomanariea el Museu als seus amics i familiars? Sent 0 Res probable i 10 Extremadament probable.

((( ! is_empty(P2_1.NAOK) && (P2_1.NAOK >= 10))))